Filaes Mores

Compocisio de les juntes de les filaes del bandol moro que actualment componen aquesta federació:

FILÀ MOROS D'ARSEM
President: Julio Junquera Ortuño
Vocals: Encarnación Plaza Bosques
Mª Carmen Serrano Contreras

FILÀ MOROS BEREBERS
President: Elizabeth Ripoll Mckeag
Vocals: Laura Pérez Agulló
Jose Mª Parra Garcia
 
FILÀ MOROS DE BÈRNIA
President: Paco Lloret
Vocals:
   
FILÀ CORA D'ALGAR
President: Mafra Soler Martínez
Vocals: Carmen Orozco Zaragozí
Carmen Morales Morales

page106image8696
FILÀ MOROS MALVINS
President: Mª Teresa Serrat Morales
Vocals: Laura Orduña Picazo
Ana Isabel Ripoll Garcia

FILÀ MITJA LLUNA
President:Jose Antonio Rueda Corral
Vocals:Natalia Montserrat Crespo
Mª Jesús Cortés Ripoll

FILÀ COMPANYA SARRAÏNS
President: Manuel Valverde Zarco
Vocals:Kika Lledó Manzano
Paula Brígido Llinares

FILÀ ELS TUAREG
President: José María Nocio Horrillo
Vocals:Mª José Tárraga Abellot
Jorge Costa Soengaes

    Comentar amb Blogger
    Comentar amb Facebook