Filaes Cristianes

Compocisio de les juntes de les filaes del bandol moro que actualment componen aquesta federació

FILÀ MASEROS
President: Vicent Sanz
Vocals:

FILÀ CRISTIANS DE LA MURALLA
President: David Martí Antequera 
Vocals: Ana Beatriz Perez Castella
Jesus Martinez Fernandez

  FILÀ TEMPLARIS D ́ALTEA
President: Miguel Angel Rodriguez Ferrer
Vocals: Juan José Ripoll Herrerías
Isabel Llorca Climent

FILÀ CREUATS D ́ALTEA
President: Antonio Soler Orozco
Vocals: Macià Ripoll Valls
Pedro Fernando Ripoll Ripoll

page106image8696
FILÀ CRISTIANS D ́ALTAIA
President: Silvia Lloret Zaragoza
Vocals: Aurora Serrat Guarinos
Amelia Aibar Cascales

FILÀ CRISTIANS DE CARTEIA
President:Vicenta Ciudad Ecija
Vocals:Jaume Cortes Ciudad
Salvador Jomis Aznar

FILÀ ELS CEBERS
President: Patricia Perez Morales
Vocals:Marta Lloret Devesa
Maria Elena Silvestre Ciudad

FILÀ CONQUERIDORS
President: Jose Julian Delgado Martinez
Vocals:Juan Mengual Ripoll
Juanjo Lloret Orozco


FILÀ CONTRABANDISTES
President: Jose Ripoll Velazquez
Vocals: Domingo Orozco Orozco
Miguel Catala Barrero

FILÀ CORSARIS
President: Sabrina Prada Muñoz
Vocals: Vanesa Poquet Ripoll
Maria del Carmen Zaragozi Ripoll

    Comentar amb Blogger
    Comentar amb Facebook