Junta Electa

  • Vicent Lloret (President)
  • Vicent Devesa (Vipresident)
  • Toni Domenech (Tresorer)
  • Rocio Cervantes (Secretaria)
  • Maite Alvado (Cap de Prensa)
  • Francisco Ramon (Arxiu) 

    Comentar amb Blogger
    Comentar amb Facebook