Filà els MaserosMaseros:
La Filà Maseros, coneguda en altres llocs com Llauradors, agafa el nom del habitants d´Altea dedicats a les llavors agràries, i es representen per la seva vestimenta composta per saragüells, brusa, jupetí, manta morellana, faixa i espardenyes d´espart. És una Filà que dins de la modesta vestimenta que duen, aporten vistositat en les Entrades per la varietat de colors i teixits dels jupetins. Les seves armes són apers de llaurar: forques, corbelles.. la seva música, tant la composada per a membres de la Filà, com altres representatives Maseres arrepleguen melodies ben conegudes del folc popular.

Any de fundació 1990

Junta 2017:
            President: Cayetano Solano López.
            Vocal 1: Noelia  Ortega Sánchez
            Vocal 2: J. J. Sánchez Moya

Marxes pròpies:
1989 – Maseros d ́Altea (Diego G.)
2007 – Paco rei  (J.F. Ripoll Martins)
2007 – Trino ambaixador (J. S. González Moreno)
2012 – Alferes, fill de rei – (J. F. Ripoll Martins) 

    Comentar amb Blogger
    Comentar amb Facebook